Osaston historiaa

Osastomme luovutti (Pasi Koiste ja Leo Muhonen) syyskokouksen yhteydessä 27.11.2021 eläkkeelle jääneelle Oulun aluetoimitsijalle Jari Haaraniemelle pienen muistamisen. Peuran Puukon käsintehdyn puukon
Puheenjohtaja Matti Luoto luovutti osastomme viirin Jari Haaraniemelle.
Osasto 069 perustamiskokous 1968

Osaston ensimmäinen puheenjohtaja oli Paavo Marjamaa ja ensimmäisen toimikunnan jäseninä olivat Sisko Vähäkangas, Kai Kivi, Lasse Kopakkala, Viljam Nisula ja Kauko Kaartinen sekä varajäseninä Juhani Ventelä ja Kalevi Oikari sekä tilintarkastajina Erkki Ojala ja Kalevi Printtilä ja yleisluottamusmiehenä Paavo Marjamaa. Osaston ensimmäinen sihteeri oli Sisko Vähäkangas ja rahastonhoitajana Kauko Kaartinen. AKT:n edustajana kokouksessa oli Erkki Vuoma.

Osasto 069:ään liittyivät 10.10.1970

Ylivieskan Auto- ja Kuljetustyöntekijät ry ja Kalajokivarren linja-autohenkilökunta ry

Kalajokilaakson Auto- ja Öljyalantyöntekijät ry

Osaston perustamiskokous pidettiin 5.11.1968 Ylivieskassa Rengas-baarissa. Yhdistysrekisterin tietojen mukaan 069 rekisteröitiin ensimmäisen kerran virallisesti 28.2.1973. Huomattavaa on se että esimerkiksi Raahen osaston perustavakokous oli vasta 26.3.1972 eli noin viisi vuotta myöhemmin.

Osaston ensimmäinen puheenjohtaja oli Paavo Marjamaa ja ensimmäisen toimikunnan jäseninä olivat Sisko Vähäkangas, Kai Kivi, Lasse Kopakkala, Viljam Nisula ja Kauko Kaartinen sekä varajäseninä Juhani Ventelä ja Kalevi Oikari sekä tilintarkastajina Erkki Ojala ja Kalervo Prittinen ja yleisluottamusmiehenä Paavo Marjamaa. Osaston ensimmäinen sihteeri oli Sisko Vähäkangas ja rahastonhoitajana Kauko Kaartinen. AKT:n edustajana kokouksessa oli Erkki Vuoma.

Osasto 069:ään liittyi 10.10.1970 Ylivieskan Auto- ja Kuljetustyöntekijät ry ja Kalajokivarren linja-autohenkilökunta ry.

Osaston pitkäaikaisin puheenjohtaja on ollut Valtteri Niemelä 18 kautta ja seuraavaksi eniten Jarmo Ojakangas 16 kautta. Sihteerinä on toiminut pisimpään Risto Haikola 9 kautta ja taloudenhoitajana Tarja Kontio 9 kautta. Pisin jakso Osaston toimikunnassa on Tenho Pudaksella 36 kautta, 27 kautta varsinaisena ja 9 kautta varajäsenenä ja seuraavaksi pisin Jarmo Ojakankaalla 34 kautta toimikunnassa joista puheenjohtajana 16 ja varapuheenjohtajana 6 kautta (tilanne 2016).


AKT:n Oulun aluetoimitsija Erkki Vuoma kirjoitti vuonna 1968 AKT-lehdessä:

Ammatillisen järjestäytymisen tarve koetaan Kalajokilaaksossa voimakkaasti. Siellä on liikenne-elämän palveluksessa olevien käsitykset muuttumassa aikaansa vastaavalle tasolle. Ne entisvanhoilliset käsitykset joita työnantajankin taholta on voimakkaasti saneltu tähän saakka, ovat saavuttaneet ”romutusvaiheen”. Tilalle astuvat uudet ammattikunnan omanarvon tunnustamiset toisten tasolle.

Tämän hyväksyminen yksittäisihmisenä on erittäin vaikeaa, suorastaan mahdotonta, sillä ympäristön vaikutteet ovat aina ratkaisuun vaikuttamassa. Tarvitaan samojen käsitysten yhdentymistä, joka voidaan tehdä perustamalla ammattiosasto. Osasto onkin kaiken kehityksen yhteinen ”kehto”, joka tulee kaikille jäsenille läheiseksi, ja joka valistustoimintaa ajatellen tehokkain yhdistäjä.

Niinpä ylivieskalaiset olivat tätä tuumineet riittävän pitkälle, ja päättäneet kutsua AKT:n edustajan paikkakunnalle, selostamaan liiton toimintaa, tarkoitusperiaatteita ja tavoitteita. Ajankohdaksi oli sovittu 5.11.1968 ja paikkana Rengas-baarin kabinetti. Sovittuna aikana sitten kokoonnuttiin ja selostuksen antoi Erkki Vuoma, jonka pohjalta sitten keskusteltiin ja päädyttiin, että osasto näitten periaatteiden pohjalta perustetaan. Jäsenkorttien täyttäminen alkoi välittömästi. Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Paavo Marjamaa. Toimikuntaan valittiin paikkakuntalaisia auto- ja huoltopuolelta suhteellinen määrä.

Vakinaisiksi Sisko Vähäkangas, Kai Kivi, Lasse Kopakkala, Viljam Nisula ja Kauko Kaartinen. Varalle: Juhani Ventelä ja Kalevi Oikari. Tilintarkastajiksi: Erkki Ojala ja Kalervo Printtilä (Prittinen), sekä yleisluottamusmieheksi Paavo Marjamaa.

Toimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan osaston sihteeriksi Sisko Vähäkankaan ja rahastonhoitajaksi Kauko Kaartisen. Toimikunta toivottaa kaikki Kalajokilaaksossa olevat auto- ja öljyalantyöntekijät tervetulleeksi omaan ammattiosastoonsa, rakentamaan ja puolustamaan omia ammattiryhmiä. Osaston nimi on: Kalajokilaakson Auto- ja Öljyalantyöntekijät ry. Se on laaja käsite, ei pitäisi kenelläkään olla estoja, joka autoalalla työskentelee.

Siinä sitä on toiminnan mallia aluksi Pohjois-Suomen paikkakunnille. Sain äskettäin kuulla, että vastaperustettuun osastoon oli lehdessä olleen uutisen ”herättämänä” tullut huomattava määrä lisää jäseniä.

Hyvää toiminnan jatkoa osastolle ja terveiset laaksoon.


Lainaus Oulun Seudun Autoalantyöntekijät ry:n Lauri Seppäsen kirjoituksesta samasta AKT:lehdestä:

Toiminnallamme emme ole pitäneet ”aluerajoja”, vaan kaikki, jotka ovat jo, tai liittyvät AKT:n jäsenyyteen, tulevat saamaan mahdollisen järjestöllisen tukemisen osastotoiminnaltamme. Periaatteena on saada kenttämme tiivistymään, ja ihmiset oman ammattiliittonsa piiriin. Tähän toimintamme tehostamisen lisäämiseen onkin jo vastattu voimakkaalla myötämielisyydellä, joista johdossa kulkee nykyisin Kalajokilaakso, reippain ottein aloitettu, ja johdonmukaisesti nousee jäsenmäärä, sekä muodostunut omaksi osastoksekseen.