Lakon rikkominen vuokratyöntekijöillä johtaa laajempiin työtaisteluihin

25.10.2019

25.10.2019

 

Kuljetusliitot eivät hyväksy Postin aikomusta rikkoa laillista työtaistelua vuokratyöntekijöillä. Jos Posti jatkaa kansainvälisten sopimusten vastaisia valmisteluja lakon rikkomiseksi, kuljetusliitot tekevät pikaisia päätöksiä omista tukitoimista. 

Kuljetusliitot ovat saaneet myös Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUlta tukipyynnön koskien 11.11. alkavaa lakkoa. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvottelut ovat jumiutuneet työnantajan vaatiessa isoja heikennyksiä palkkoihin ja muihin työehtoihin. PAU on esittänyt nykyisen työehtosopimuksen jatkamista yleisen tason palkankorotuksilla.

Kuljetusliitot tekevät päätöksiä tukitoimistaan omissa hallintojen kokouksissa ja liitot ilmoittavat niistä erikseen.

Kuljetusliitoilla on jo pitkään ollut voimassa keskinäinen yhteistyösopimus. Liitot tukevat toisiaan tilanteissa, joissa nykyisiä työehtoja pyritään työantajan toimesta heikentämään. Liitot ovat myös lupautuneet tukemaan toisiaan työehtosopimuskierroksilla vähintään yleisen linjan mukaiseen työehtosopimusratkaisuun.

Kuljetusliitot KL ry
Simo Zitting
p. 0400 813079

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Marko Piirainen
p. 09 61311 200

Ilmailualan Unioni IAU ry
Juhani Haapasaari
p. 050 505 8865

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
Heidi Nieminen
p. 050 340 3217

Raideammattilaiset JHL ry
Teppo Järnstedt
p. 050 5372 412

Rautatiealan unioni RAU ry
Tero Palomäki
p. 09 5760 3701

Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Simo Zitting
p. 0400 813079