Autoliikenteen sopimusaloille kolmivuotinen sopimus

1.12.2016

Sopimus kattaa yli puolet AKT:n jäsenistä. Sopimus ei sisällä työajan pidennystä eikä kriisilauseketta. Palkankorotukset noudattavat teollisuuden yleiskorotuksia.

AKT:n ja Autoliikenteen Työnantajaliiton ALT:n sopimus on kolmivuotinen ja sisältää yhden optiovuoden. Ensi vuonna yleispalkankorotuksia ei tehdä, mutta seuraavina vuosina yleispalkankorotuksissa noudatetaan teollisuuden yleistä linjaa. Lisäksi sopimukseen kuuluu joka syksy erikseen tehtävä taulukkopalkkojen liukumakorotus.

Sopimus sisältää lukuisia työturvallisuutta, työssä jaksamista ja työkykyä ylläpitäviä tekijöitä. Sopimus laajentaa myös esimerkiksi linja-autoalan ns. lonkasopimuksen kattamaan maakunnallisen ely-liikenteen.

Sopimus ei sisällä työajan pidennyksiä eikä ns. kriisilauseketta.

AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen ja ALT:n toimitusjohtaja Mari Vasarainen sanovat sopimuksen turvaavan kotimaisten kuljetusalan yritysten toimintaa ja työpaikkoja kovenevassa kotimaisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. He korostavat myös, että neuvottelemalla molempia osapuolia tyydyttävän sopimuksen AKT ja ALT kantoivat yhteiskuntavastuuta suomalaiseen sopimusyhteiskuntaan sopivalla tavalla.

Sopimus koskee seuraavia aloja: kuorma-autoala, linja-autoala, huoltokorjaamot, terminaaliala ja matkahuolto. Sopimus kattaa yli puolet AKT:n jäsenistä.

Sopimus on hyväksyttävä vielä AKT:n ja ALT:n hallinnoissa.